תיאור

 ספיקה מזערית:
דגם “10:  2.5 ליטר/דקה
דגם “20:  12 ליטר/דקה
לחץ עבודה: מינימלי : 1.0 בר   מקס’: 7.0 בר
להבטחת יעילות הטיהור, על המים המוזנים למערכת לעבור תהליך של סינון שלא יעלה על 5 מיקרון,
כמו כן סילוק עכירות בפחם פעיל או בתהליך של אוסמוזה הפוכה.
תבריג כניסה ויציאה:
דגם “10: “1/4,     דגם “20: “1/2
מתח עבודה: 24V DC Hz 50-60
הספק:
דגם “10 – 14W,  דגם “20 – 23W
אורך חיי נורה: 9000 שעות עבודה (שנה)
מידות נורות UV לטיהור מים:
גובה: דגם “10: 37 ס”מ,   דגם “20: 64 ס”מ
רוחב: 24 ס”מ
עומק: 15 ס”מ
משקל: דגם “10: 2.4 ק”ג,    דגם “20: 9.1 ק”ג

UV ADD-ON 10/20 - יחידת UV לטיהור מיקרוביאלי (אפשרי גם כתוספת למערכת סינון קיימת)

תיאור ומפרט טכני
•יחידת UV לטיהור מיקרוביאלי – קטילת חיידקים
•נורת קווארץ U.V בעוצמה גבוהה לקטילת חיידקים, וירוסים ומיקרואורגניזמים אחרים.
•עוצמת טיהור אולטרא סגול – כ- 44,000 מיקרוואט / שניה/סמ”ר.
•יחידת פיקוד והתראה – נורית חיווי + התראת זמזם במקרה של אי תפקוד המערכת.
•ניתן להתקין כתוספת למערכת סינון / טיהור קיימת

ספיקה מרבית:
דגם “10: עד 2 ליטר / דקה – 120 ליטר / שעה
דגם “20: עד 9 ליטר / דקה – 540 ליטר / שעה

UV ADD-ON 10/20 - יחידת UV לטיהור מיקרוביאלי (אפשרי גם כתוספת למערכת סינון קיימת)

Shopping Basket